Doneren voor de wederopbouw in Palu

Als u een steentje bij wilt dragen kunt u uw gift overmaken naar:
ABN-AMRO
Rekening IBAN NL21ABNA0466593074
t.n.v. Stichting Steun Partners en Projecten van ZWO,
Kerkweg 20-C,
3214VD Zuidland
Onder vermelding van: Project-77 Wederopbouw Palu/Midden-Sulawesi