Bezoek aan de Gereja Yesus Kristus

In Jakarta ontmoetten we ds. Hari Sujatmiko van de GKY (Gereja Kristus Yesus). Hij is verantwoordelijk voor het programma “PPMT” (Program Pelatihan Misi Terpadu – Trainingsprogramma voor een holistische missie). Het programma heeft sterke overeenkomsten met de training zoals die vroeger in het Pusdiklat werd gegeven. Veel aandacht wordt besteed aan organische landbouw en huisindustrie. De training is gericht op gemeentevoorgangers. In 2017 hebben we een contact tot stand gebracht tussen de GPID en de GKY, dat resulteerde in de deelname van drie predikanten van de GPID aan een training in Kalimantan ook werd er op het Pusdiklat een korte training gegeven voor ongeveer 40 deelnemers uit verschillende kerken op Sulawesi. Door de verkiezing van een nieuw synodebestuur met kort daarop de aardbeving, lag het contact een tijdje stil. Bij de ontmoeting in Jakarta bleek de GKY van harte bereid om de samenwerking te continueren en te intensiveren. De GKY zou mensen (predikanten?) kunnen trainen om leiding te kunnen geven aan het programma in het nieuwe Pusdiklat. Op donderdag 1 augustus waren we bij de opening van een cursus PPMT in het trainingscentrum in Parung (Bogor). En goede gelegenheid voor hernieuwde kennismaking met het programma. Met name de aandacht voor “industri rumah tangga” (huisindustrie) is sterk verbreed en verdiept. Er was een instructief filmpje over het programma, daarin werd de PPMT door de GKY, goed protestants, gefundeerd in de verkondiging van het Koninkrijk Gods.

ppmt2

De groepsfoto na afloop van de opening van de cursus, Ook wij kregen een hesje en een pet met de kreet “MiLiTAN: Melayani Melatih Mensejehatrerakan” (Militant: Dienen, trainen en welvarend maken)

ppmt1

Een van de excusristen toonde een aantal van zijn producten; O.a. thee van daun kelor (Moringablad). De heeft een heilzame werking. Volgens het opschrift: verbeteren van het immuunsysteem, verlagen van cholesterolgehalte, goed tegen diabetes, vermindert bloedqrmoede enz. enz. Ik weet niet wat er waar van is, maar ook in Nederland wordt moringablad als een wondermiddel aangeprezen: zie  bijvoorbeeldhttps://www.tea4you.nl/blog/drink-je-gezond-met-moringa Naast daun kelor, maakte hij nog tal van andere producten.

De GKY is een Chinese kerk met een Pinksterachtergrond. Binnen de protestantse kerk is men vaak wat huiverig om met zulke Pinksterkerken samen te werken. Omdat wij zelf toch ook nieuwsgierig waren hebben we op 4 augustus een dienst bijgewoond in de “Puri Indah”-kerk in Jakarta. Het was een compleet tweetalige dienst (indonesich en mandarin), Maar afgezien daarvan zal de doorsnee (Indonesische) protestant zich zonder meer thuisvoelen in deze kerk: de liturgie was in grote lijnen dezelfde als de in de GPID gebruikte. Het enige verschil: voor de zegen, vroeg de predikant om met de mensen naast je voor elkaar te bidden. Zoiets kan natuurlijk een drempel vormen, maar wij vonden het toch wel een mooi moment en in ieder geval geen motief om niet samen te werken. Voor het overige was het wel grappig om de, ook in Indonesische Protestantse Kerken populaire, opwekkingsliederen in het mandarijn te horen zingen.

Geef een reactie