Gemeentevergadering

bestuurstafel

De secretaris, voorzitter en penningmeester achter de bestuurstafel

Zondag 2 juni zaten we om half acht al in de kerktent van de gemeente Patmos. De kerkdienst was vervroegd omdat na afloop van de dienst een gemeentevergadering zou worden gehouden.  Het was een dienst zoals gebruikelijk en om negen uur werd de aftrap gegeven voor de vergadering. Na de opening werd eerst gecheckt of er voldoende leden aanwezig waren. Het reglement vereist dat minstens de helft van de belijdende leden aanwezig is. Die was er niet, maar er is een ontsnappingsclausule. Net als in de protestantse kerk in Nederland is een (wijkàgemeente verdeeld in secties. Als van elke sectie minstens vijf leden aanwezig zijn, kan de vergadering doorgaan. Zoveel leden zijn er. Het volgende agendapunt: het reglement van orde wordt voorgelezen. Daarna komt de echte agenda aan de orde. Als eerste het financieel jaarverslag over 2018.  We krijgen een gedetailleerd overzicht van de cijfers. Duidelijk is dat tot 28 september inkomsten en uitgaven keurig in de pas waren met de begroting, maar na de 28e stagneren de inkomsten en lopen de uitgaven flink op. Er is niets meer en er moeten heel wat uitgaven gedaan worden om het kerkelijk leven doorgang te laten vinden. Bovendien is en behoorlijk bedrag uitgegeven voor diakonale hulp aan de nabesaanden van de slachtoffers van de ramp in de gemeente. De meeste gemeenteleden luisteren met instemming  naar de verklaringen van achter de bestuurstafel, maar een drietal gemeenteleden blijft maar vragen stellen.

Gemeente Patmos

De geduldig luisterende gemeente

Later op de dag  stelt een van hen nog een pikant punt aan de orde: hij is woedend omdat aan de synodevoorzitter anoniem is gemeld dat hij en zijn companen "provocateurs" zouden  zijn. Het is natuurlijk niet aardig, maar ik denk wel dat de anonieme klager gelijk heeft. Rond half een is de bespreking van het jaarverslag bijna afgerond. De stemming "eerst eten" of "eerst afronden" valt uit ten gunste van het eerste, omdat de gemeente het niet beleefd vindt om de gasten zo lang te laten wachten; (Ook voor dat gezamenlijk eten staat een bedrag op de begroting).

Since Ngelow

Tijdens de maaltijd komt Stintje Ngelow, een van de leden van de kerkenraad naar me toe. Zij moet de geschiedenis van de gemeente Patmos beschrijven en ze vraagt mij om te vertellen over de beginperiode.

Na de maaltijd is de bespreking van het jaarverslag vrij snel afgerond en komt de begroting voor het jaar 2019 aan de orde. Ook hier een groot aantal vragen. Een punt van veel discussie is de vraag of er een motorfiets moet komen voor de gemeente predikant. Na uitvoerige discussie wordt besloten dat hiervoor een speciale financiele actie zal worden gehouden, want een voertuig is onontbeerlijk. Vroeger woonden de gemeenteleden op loopafsand van de kerk en pastorie, nu hebben ze her en der hun verblijf: bij familie, in een van de "huntaras" (tidelijke woningen) een enkeling in een huurwoning in de stad.

regen

In de loop van de middag begint het te regenen. De dekzeilen van de tent zijn al aardig verweerd. We moeten dus wat met onze stoelen schuiven om een droogplekje te vinden

Als ook de bespreking van de begroting is afgerond, komt de bouw van de kerk aan de orde. Er is van allerlei instanties een groot aantal giften ontvangen.  Bovendien zat er een flink bedrag in het onderhouds fonds . Met (een deel van) dat geld is grond aan gekocht. Kosten Rp 228.000.000,00(= € 14.250,00) De GKI Jateng (de Indonesische Christelijke Kerk op Oost-Java) heeft toegezegd de bouw te zullen financieren. Voorwaarde is wel dat er een bouwvergunning is en dat het eigendomsbewijs voor de grond geregeld is. Die dingen zijn nog niet zo simpel. De registratieprocedure is ingewikkeld en langdurig. OOk het krijgen van een bouwevergunning is niet simpel. Zo wordt o.a. geëist dat minstens 60 omwonenden schriftelijk verklaren dat ze geen bezwaar hebben (bij de verklaring moet een kopie van het persoonsbewijs worden gevoegd) Probleem is dat in de directe omgeving van de kerk nog nauwelijks mensen wonen. Veel gemeenteleden hopen in de buurt van de kerk ook een stukje grond te kunnen kopen, maar ze wachten op de toegezegde hulp van de regering, maar die komt maar moeilijk los. Als alle informatie over de stand van zaken is gedeeld en de vraagstellers tevreden zijn gesteld, komt de rondvraag aan de orde. Die gaat over wat interne kissebisserijen. Omdat het inmiddels 6 uur is, vinden wij het welletjes en vragen de voorzitter toestemming om de vergadering te verlaten.

Het was een behoorlijk vermoeiende maar toch ook heel leerzame dag. Ook bij gelegenheden als deze blijkt weer dat kerk in Indonesië heel wat anders is dan kerk in Nederland

Geef een reactie